Bk-9 (gossos d’intervenció) és una empresa destinada a la formació continuada de gossos i guies especialitzats en l’àmbit de les unitats canines policials, denominades així perquè són gossos utilitzats i ensinistrats amb la finalitat de l’ús per a la seguretat pública i la recerca policíaca.

Per altra banda, habilitem també amb la formació reglada i específica en l’àmbit de la seguretat privada ja que l’instructor de Bk-9 és un tècnic amb diplomatura i capacitació tècnica necessària, oficial i homologada.

El nostre compromís és la permanent actualització i el manteniment en l’excel·lència tant dels gossos com dels seus guies ja que en el centre es procura una formació continuada un cop els cans i guies ja tenen el nivell operatiu assolit. Tant important és l’ensinistrament bàsic com la motivació permanent del gos.

Així doncs, de la mateixa manera que un policia permanentment format és un policia eficaç; un gos policia és un membre més del cos que té unes necessitats especials i per maximitzar el seu rendiment requereix d’una permanent tutela, formació, nivell de motivació, d’entrenament/ensinistrament i cura diària.

Infahund, Centre d’Ensinistrament Vidreres (Bk-9) és el centre caní de referència per la província de Girona i disposem d’unes instal·lacions per a la formació amb espai tant per la formació teòrico-pràctica pels guies com pel pupil·latge i ensinistrament pels gossos policia.

En el centre treballem tant la creació de les noves unitats canines així com el progrés i el reciclatge continuat d’aquelles unitats ja consolidades.

La central Bk-9 és el punt de trobada comú i d’intercanvi per les diferents unitats K-9 on es comparteixen experiències i s’assoleixen objectius comuns.

BK-9